söndag 12 augusti 2018

Rich Dad Poor Dad sammanfattning

av Robert T. Kiyosaki

Skriven: 1997
Tryckt: 2017
Sidor: 354
Skriven på engelska
Ursprungsland USA

Tema: Privatekonomi, sparande och investeringar

5 viktigaste budskapen

 • Håll dina kostnader låga (lägre än intäkterna)
 • Köp kassagenerande tillgångar (dvs. fastigheter, vissa aktier och obligationer med mera)
 • Undvik att köpa dyra saker som fritidshus, båtar, dyra bilar med mera, de kostar i både inköp samt drift och underhåll och dränerar din ekonomi istället för att bygga den
 • Det är skillnad på att arbeta för pengar (poor dad lärde ut det) och att låta pengar arbeta för dig (rich dad lärde ut det)
 • Fokusera på din tillgångssida och försök att bygga den så stor och så kassagenerande som möjligt

Vem passar boken för

 • Förlaget anser att boken är den mest sålda boken inom Privatekonomi genom alla tider (2017)
 • Dig som vill skaffa dig en bättre privatekonomi
 • Du som vill lära dig mer om hur du omvandlar arbetsinkomst till kapitalinkomst
 • Dig som undrar varför din granne kan spara så mycket och dina pengar bara "försvinner"
 • Du som är ekonomistudent på universitet eller högskola
 • "Alla" även de som inte är intresserade av ekonomi, för just de personerna är de som skulle lära sig mest genom att läsa boken även om det är jobbig läsning för dessa

Mina favoritcitat

 • "It's not so much you know anymore that counts, //.. // it's how fast you learn"
 • Fri egen översättning: "Dina tankar formas utifrån vad du läser"
 • "Risk comes from not knowing what you are doing" (Warren Buffet)
 • "Life ius much like going to the gym, the most painful part is deciding to go"

Vad jag tar med mig av boken

 •  Tänk på att alltid ha större intäkter än kostnader
 • Spara löpande och placera i kassagenerande tillgångar (låt pengarna arbeta för dig)
 • Undvik kapitalkrävande köp som inte ger finansiell avkastning som ex: fritidshus, båtar, fabriksnya bilar, onödigt stora lägenheter/hus....

Min egna bedömning av boken

 •  Boken är väldigt amerikansk och det är många sidor i boken men samtidigt är den rolig och jag småler när jag läser den, den var mycket bra i vissa delar och bra i andra. 
 • Varje kapitel/lektion avslutas med självstudiefrågor där man får ifrågasätta sitt beteende idag och får hjälp i att tänka på vad man kan ändra och hur för att når en bättre privatekonomi.
 • Läs den!

Sammanfattning av boken

 • Här följer en sammanfattning av bokens kapitel/lektioner som var och ett förklarar olika delar av författarens perspektiv på privatekonomi och sparande.
 • Inledning

  • Rich dad är författarens kompis pappa som berättade om hur det var att låta pengar arbeta för en och på så sätt tjäna pengar medan poor dad var författarens egna pappa som lärde författaren att skaffa sig en utbildning, ett gedigt och säkert jobb genom att skriva ett bra CV. Hela boken beskriver skillnaden i synsätt med betoningen på att Rich dad skapar förutsättningarna själv, anpassar sig och ändrar sig och skapar sin förmögenhet genom att se möjligheter, medan poor dad undrar varför världen hela tiden föser honom åt olika håll och varför pengarna aldrig räcker till. Man formar helt enkelt sitt liv utifrån sitt tankesätt.
 • Lektion 1 = Rika arbetar inte för pengar

  • Fattiga och medelklassen arbetar för pengar (lönearbetare) medan de rika låter pengar arbeta för dem. Det gör det genom att äga KASSAGENERANDE TILLGÅNGAR.
  • Om du har ett högavlönat jobb innebär det att du först ger företaget/organisationen din tid och kunskap och att du därefter ger staten/det offentliga skatter och ju mer du tjänar ju mer måste du betala i skatt.
  • När det handlar om pengar så styrs de flesta av RÄDSLA (fear) och agerar därför säkert och tryggt. Efter det så sätter GIRIGHET (greed) in och önskan att vilja ha.
  • De allra flesta (90% av befolkningen enligt författaren) deltar i RAT RACE dvs. Ekorrhjulet på svenska, där de går upp, går till jobbet, betalar sina räkningar och är alltid bekymrade över att pengarna inte räcker till. Bland annat nämner han att den största rädslan bland amerikanare är att pengarna inte ska räcka till pensionen.
  • Författaren hävdar att många drivs av en önskan att "köpa lycka" genom att köpa nya grejer. Han hävdar att lyckan snabbt går över och att dyrare och dyrare grejer måste köpas för att få ett kort lyckorus.
  • Han tycker att vara "lönearbetare" är som att vara en åsna som jagar en morot hela tiden.

  •  Tips från författaren:
   • Fokusera på det som du kan ändra själv; dvs. dig själv och din inställning
   • Äkta lärande kräver energi, passion (ilska och kärlek i kombination) och ett brinnande intresse/vilja
   • Sök ständigt efter information och att utveckla dig själv, så fort du slutar med det så riskerar du annars att drabbas av ignorans och bli fast i ekorrhjulet.
   • Försök att konfrontera rädslan, svagheten och behoven genom att välja dina egna tankar och finn en väg ut; vilka alternativ kan du hitta så att du slipper lönearbeta?
 • Lektion 2 = Det handlar inte om hur mycket du tjänar utan hur mycket du sparar

  • Rika köper kassagenerande tillgångar
  • Medelklassen köper kassakrävande åtaganden som de tror är tillgångar (hus, fritidshus, båtar)
  • Fattiga har bara kostnader
  • En person som har ont om pengar behöver vanligtvis inte löneförhöjning utan behöver ändra sitt finansiella tänk 
  • En persons hantering av pengar/kassaflöde (cash flow) avslöjar hur pass stora finansiella kunskaper personen har.
  • Det är väldigt vanligt att:
   • En person som tjänar mer börjar konsumera mer
   • En person som tjänar mer tar större lån och köper kapitalvaror som snabbt faller i värde (hamnar i låneträsket)
   • Det vanliga är att en person som gräver en grop åt sig själv slutar gräva när personen upptäcker det men det gäller inte de flesta som fastnar i RAT RACE (ekorrhjulet)
  • De flesta som lönearbetar arbetare för:
   • 1. Ägarna i företaget (som får din tid och kompetens)
   • 2. Staten/kommunen (som får dina skatteinbetalningar)
   • 3. Banken/kreditgivare (som får avkastning på de pengar de lånat ut till dig)
  • Förmögenhet kan mätas på olika sätt; här är författarens definitioner:
   • Förmögenhet = antal dagar som du kan överleva utan att lönearbeta (ha samma kostnader som idag)
   • Förmögen = löpande avkastningen av dina tillgångar är större än dina löpande kostnader på månadsbasis
   • Hur öka förmögenheten? Få in mer pengar än vad som går ut (dvs. högre intäkter än kostnader varje månad) och investera överskottet i kassagenerande tillgångar

  • Tips från författaren:
   • Regel nummer 1: Du måste veta skillnaden mellan en riktig tillgång och ett åtagande
    • En riktig tillgång ger dig löpande kassaflöde (pengar)
    • Ett åtagande (liability) kräver att du skjuter till nya pengar hela tiden (hus, bil med mera)
   • Tänk på KISS-filosofin, Keep It Super Simple
   • Omge dig av specialister/experter inom respektive specialområde, du kan ju inte vara bäst på allt så anlita riktigt duktiga på de områden som är viktiga ex:
    • Fastighetskunskap
    • Juridik
    • Medicin
    • Politik
    • Ekonomer med olika inriktning
    • Hantverkare
    • Det som du behöver
    • En smart person anställer personer som är smartare än hen själv
   • Tänk på att kraftiga känsloyttringar kan försämra dina finansiella beslut
  • Mina egna tankar kring lektion 2:
   • Författaren varnar för att äga sitt egna boende eftersom fastighetspriserna kan sjunka. Under finanskrisen sjönk fastighetspriserna på många håll i USA och de har inte helt återhämtat sig 10 år senare. I Sverige har vi inte sett samma krasch så här finns inte samma historiska sammanhang. Det som man bör ta i beaktning är alternativkostnaden. I speciellt Stockholm så är ju andrahandshyran betydligt högre än månadskostnaden för att äga en bostad (just nu 2018) så alternativkostnaden att hyra tåls att räkna på.
   • I Sverige blir det allt vanligare att man äger sin bostad vilket har drivit på utlåningen till hushåll. I många storstäder var omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter stor under 1990-talet och 00-talet.
   • I USA verkar det vara vanligt att även rika har konsumentkrediter (ex. kontokortskulder) det tror jag är ovanligare i Sverige. 
   • Den svenska läsaren av den engelska utgåvan bör tänka på att engelskans "mutual funds" är bredare än svenskans aktiefond. Det engelska ordet täcker in alla typer av aktie- ränte- och obligationsfonder.
   • Den riktigt smarte ser till att omvandla ett åtagande (fritidshus) till en kassagenerande tillgång (genom att exempelvis hyra ut det).
 • Lektion 3 = "Mind your own business"

  • De rika fokuserar på sina tillgångar (i sin balansräkning) medan alla andra fokuserar på att försöka höja sin arbetsinkomst (del av resultaträkningen)
   • Ex: Många tror att McDonalds är en restaurangkedja men i själva verket så är det en världens största fastighetsbolag 
  • Rika köper lyxartiklar det sista de gör (och av en del av avkastningen på sina tillgångar)   men fattiga/medelklass köper lyxartiklar för att se rika ut
  • En byråkratisk organisation får respekt och anseende om de bränner mer pengar och anställer fler personer
  • En kapitalistisk organisation får respekt och anseende om de kan sänka kostnaderna och höja intäkterna
  • Vad vill du helst göra?
   • Klättra på karriärstegen (vara lönearbetare)
   • Äga hela karriärstegen (eget företag)
  • Många blandar ihop sitt yrke med sitt företagande
   • Ex: 
    • Person A: Vad håller du på med? 
    • Person B: Jag är "banker"
    • Person A: Jaså, du äger en bank?
    • Person B: Nej, jag jobbar på en bank
    • Person A: Jaha, då är du banktjänsteman
  • Tips från författaren:
   • Behåll ditt jobb och köp riktiga tillgångar för överskottet (kassagenerande)
   • Köp ingen bil
   • Håll utgifterna låga
  • Mina egna tankar: 
   • Exempel på skillnad mellan yrkesroll och vad ens "affär/business" är:
    • Jag själv är lönearbetare på ett stort företag
    • Men min "business" är egentligen
     • Pedagog inom bank/finans/sparande
     • Aktieplacerare
     • Riskkapitalist/affärsängel för att stödja investmentbolag och nya affärsidéer
 • Lektion 4 = Skatter och företagande

  •  De rika klara sig ofta och får specialregler för att minska sin skatt. Det är den övre medelklassen som i praktiken betalar för de fattiga och utsatta i samhället (enligt författaren)
  • Tips från författaren:
   • Undersök hur det ser ut i ditt land. kanske är det smartare att starta ett företag och spara genom det än att spara som privatperson
   • Undersök om du kan göra fastighetsaffärer eller andra skattegynnande investeringar genom ett företag och på så sätt bygga kassagenerande tillgångar
 • Lektion 5 = Låt inte din rädsla hindra dig

  • Om rädslan är för stor så kommer din tankeförmåga att minska
  • Enligt författaren så har finansiell kunskap fyra stöttepelare:
   • Accounting (Bokföring) - kunskap om företags räkenskaper
   • Investing (Investering) - vetenskapen om hur pengar skapar ännu mer pengar
   • Förstå marknaden - handlar om att förstå utbud och efterfrågan
   • Law (lagar & regler) - förstå och alltid följa lagen
  • Enligt författaren finns det två typer av investerare:
   • Den som köper ett paket via en bank
   • Den som själv syr ihop sina investeringar (vilket kräver)
    • Att man försöker hitta möjligheter som ingen annan sett
    • Att man lyckas locka till sig kapital för sina investeringar (från andra)
    • Att man lyckas få information från smarta människor som vet mer än man själv
  • Tips från författaren:
   • Undvik investeringar som du inte förstår
   • Det är vad du vet som är din största tillgång och vad du inte vet som är din största risk"
  • Mina egna tankar:
   • I lektion/kapitel 5 så pratar författaren om hur bra han är, hur lätt det är att tjäna pengar och hur mycket pengar han har tjänat. De avsnitten tycker jag är mindre läsvärda
 • Lektion 6 = Arbeta för att lära dig, arbeta inte bara för pengarnas skull

  •  Författaren menar att det finns väldigt många experter som är otroligt duktiga men att många av dem saknar en viktig färdighet; att förmedla sin kunskap. Han kallar det: "They are only one skill away from great wealth"
  • Enligt författaren är "job" samma sak som lönearbetare och det är samma sak som att vara fast i ekorrhjulet och vara precis över konkursmässighet.
  • De främsta egenskaparna för en företagsledare är:
   • Management of cash flow (kassaflöde)
   • Management of systems
   • Management of people
  • De främsta specialistegenskaperna är:
   • Sales & marketing - vilket ofta handlar om att komma över rädslan av att bli nekad och avvisad
   • Communication (skriva, tala, förhandla) 
   • Lära ut och lära sig - vara både en bra lärare och bra på att lära sig nya saker
  • Tips från författaren:
   • Fortsätt alltid att lära dig och läs mer och mer
   • Nyckeln till framgång i affärer är att veta lite om mycket
   • Satsa på ett jobb där du lär dig mycket hellre än ett jobb som betalar dig bra
   • Välj lärare som faktiskt kan det som du vill lära dig:
    • Ex: Lär dig simteknik av ett simproffs
   • Jobba och omge dig av smarta människor
 • Lektion 7 = Att komma över svårigheter

  •  Den främsta skillnaden mellan rika, medelklass och fattiga är hur de handskas med rädsla.
  • Vad är det enligt författaren som hindrar en finansiellt kunnig person att bli finansiellt oberoende:
   • Rädsla
   • Cynism
   • Lathet
   • Dåliga vanor
   • Arrogans
  • Om egenskaperna ovan kan undvikas så är det betydligt lättare att nå finansiell framgång
  • "Winning means unafraid to lose", vänd stora förluster till inspiration och styrka (kom ihåg Alamo)
 • Lektion 8 = Sätt igång

  •  Hitta ett syfte (till att spara) som är större än nuläge - använd tankens kraft
  • Gör dagliga val i rätt riktning genom att använda dig av beslutsmakt
   • Människor önskar bestämma själva
   • Största tillgångarna är:
    • Tid
    • Lärande
   • Smarta människor är:
    • Öppna för idéer
    • Lyssnar mer än pratar
    • Frågar istället för att argumentera
   • Välj dina vänner och lär dig något av alla
    • Ex: rika människor pratar gärna om sparande, investeringar och pengar
     • De vet därför hur man får mer pengar - fråga dem
     • jämför med de som kämpar finansiellt, de gillar inte prata om och höra om hur man kan spara
   • Tänk på att spara och investera är som att surfa, det gäller att hitta den rätta vågen
   • Fortsätt alltid att lära och lär dig nya saker!
   • Viktigaste sakerna i att driva ett företag är:
    • Cash flow (kassaflöde)
    • People
    • Personal time (det vi i Sverige brukar kalla Life Balance)
  • Pay yourself first - dvs. spara det första du göra när du får lön inte i slutet av månaden om det blir pengar över
  • Ta inte på dig för stora skulder, håll kostnaderna låga och bygg tillgångar
  • Betala din rådgivare bra (och anlita dem som har ditt bästa för ögonen):
   • Ex: anlita stylist om du ska sälja en lägenhet
 • Lektion 9 = Vill du veta ännu mer

  • Sluta med vissa vanor du gör idag och leta nya idéer
  • Att hitta rätt kröver teknik och arbete oavsett vad det gäller:
   • Dating
   • Affärer
   • Investeringar
   • Person som du ska anställa
  • Leta bra priser i alla marknader
  • Lär av historien
  • Action vinner alltid över inaction
  • Hitta någon som du gjort vad du vill göra och bjud hen på lunch
   • Fråga då personen om tips och tricks
Om författaren
 • Robert T. Kiyosaki föddes 1947 på Hawaii. Han lärde sig företagande och "tänket" från en kompis pappa som var en sann entreprenör (rich dad). Sin egen pappa var akademiker och jobbade för staten (poor dad). Robert gick med i amerikanska försvaret och tjänstgjorde bland annat i Vietnam innan han blev entreprenör och prövade lyckan i några olika företag. Det var först på 1990-talet som han skrev boken Rich dad poor dad som fick ett stort genomslag och sedan år 2000 varit en bestseller. Han driver bland annat ett företag som äger varumärkena Rich Dad och CASHFLOW.
 • Boken Rich Dad poor dad har översatts till 51 språk och sålt i över 27 miljoner exemplar (2017).

Andra böcker som jag rekommenderar
 • Inom sparande:
Böcker som författaren rekommenderar som ytterligare läsning förutom sina egna:
 • Think and Grow Rich

Länkar till mer information:
 • Mer om Rich Dad: http://www.richdad.com/
 • Fler böcker/spel av författaren:
  • CASHFLOW (ett spel om hur fritidshus, båtar med mera drar kapital
   och dränerar din ekonomi istället för att bygga den)
Vad tyckte du om sammanfattningen, vad vill du ser mer av framöver, mindre av?
Vilka andra böcker vill du ha sammanfattning av?
Har du hittat fel? Säg gärna till då så försöker jag rätta så fort jag kan.
Kommentera gärna.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg löpande!

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad: sommaren 2018
Redaktör: Grundaren av bokfakta

Källor:
Bok: Rich dad poor dad, Robert T.Kiyosaki, Plata Publishing, 2017, Pocketutgåvan
Wikipedia 12aug 2018: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kiyosaki
Egna betraktelser och upplevelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar