söndag 17 mars 2019

Brave new world - av Aldous Huxley

Du sköna nya värld, som är den svenska titeln, är en dystopisk framtidsskildring som är högaktuell än idag.


Det viktigaste i boken
 • En totalitär stats strävan att skapa en utopi av lycka, stabilitet, välmående och välstånd på bekostnad av individens frihet kan inte sluta i annat än katastrof.
 • I du sköna nya värld så skapar staten alla barn genom konstgjord befruktning och istället för att embryon och foster får växa till sig hos mamman så framställs de i jättefabriker. I fabrikerna så utformas fostren utefter fostrens framtida arbetsuppgifter och liv. Samtliga foster, som dessutom klonas i jätteupplagor, delas in i olika kast (samhällsklasser) utifrån var dess uppgift för staten är. De som ska tillhöra den högsta kasten Alpha-människorna får optimal framställning för att bli så intelligenta, välväxta och välskapta som möjligt. De formas för att bli de framtida ledarna. De foster som ska tillhöra de lägre kasterna utsätts för negativ påverkan under fosterstadiet för att få olika defekter för att på så sätt vara bättre anpassat till sin framtida roll.
 • När fostret väl är "kläckt" så sätter den statliga uppfostran igång (barnen har inga föräldrar) för att forma barnen till, för sin kast, så perfekta, fogliga och lydiga samhällsmedborgare som möjligt.
 • Sex är fritt och "alla tillhör varandra". Inga fasta parrelationer finns utan alla är ständiga singlar och har sin bestämda roll och position. "Alla är lyckliga". Skulle någon ändå känna sorg så finns ett lyckopiller (soma) utan biverkningar som ständigt delas ut. 
 • I boken lyckas en "vilde" ta sig till den sköna nya världen och vad det skapar för påverkan på staten kan du läsa om i boken...
 • Det är en fruktansvärt hemsk dystopi om framtida förtryck och inskränkt frihet.

Kort om varför boken finns med på bloggen
 • På bloggen finns böcker om sparande som ska hjälpa dig att skapa en ekonomisk frihet. När du väl har uppnått den ekonomiska friheten eller är på god väg dit kommer du att inse att din egna personliga utveckling är viktig (om du inte redan visste det innan) därför finns boktips om personlig utveckling.
 • För att uppnå mellan livets alla viktiga pelare så finns även boktips om relationer, karriärutveckling (jobb) och inspirationsläsning om näringslivsprofiler.
 • Det som vissa kanske ibland glömmer bort att allt detta kan vi bry oss om för att vi slipper tänka på att få mat för dagen, ha någonstans att bo, vara rädda för krig och förföljelse eller för att en totalitär stat ska styra över våra liv. 
 • Jag anser därför att det är allas vårat ansvar att inte ta demokratin och friheten för given utan att veta om att den måste vinnas varje dag. Det är därför som jag kommer att skriva om framtidsskildringar och vissa politiska böcker här på bloggen. 
 • Boken anses vara en av de absolut mest relevanta framtidsskildringarna som någonsin har skrivits och har många gånger jämförts med George Orwells 1984. I den franska tidningens Le Mondes lista över 1900-talets 100 bästa böcker hamnar du sköna nya värld på plats 21, strax före 19841).
Vem passar boken för
 • Alla som bryr sig om sig själva, sin samtid och som värnar demokrati och frihet
 • Den som vill läsa en lättläst klassisk dystopisk framtidsskildring för att bredda sitt intellektuella kunnande
Min egna bedömning och vad jag tar med mig av boken
 • Efter att ha hört talas om boken och velat läsa den under lång tid så beställde jag den under bokrean 2019. Den var betydligt mer lättläst än vad jag trott och gav mig insikter om hur viktigt det är att alltid värna individens frihet. 
 • Benjamins Franklins citat: "Medborgare som ger upp sina rättigheter i utbyte mot säkerhet har snart varken det ena eller det andra" är därför ständigt aktuellt.
 • Hur långt vill vi gå i kampen mot terrorism, brottslighet och säkerhetsförebyggande åtgärder? Hur mycket vill vi inskränka den personliga integriteten för övervakningssamhället?  Svaren är som alltid varken svart eller vitt och den här boken kan ge dig en djupare förståelse och argument för att det borde finnas en gräns för statens rätt att inskränka individens friheter.
Intressanta citat från boken
 • "alla tillhör varandra"
 • "promenera runt och prata det var då ett konstigt sätt att tillbringa en eftermiddag"
 • "slav under min fostran"
 • "pröva effekten av att hämma mina impulser"
 • "Vad är oförenligt med lyckan? Konsten och vetenskapen"
 • "Blivit alltför självmedvetna indvider för att passa in i samhällslivet"
 • "Sanningen är ett hot och vetenskapen en offentlig fara"
Sammanfattning av bokens kapitel
 • Världsstaten och dess uppbyggnad
  • Världsstatens motto är: Gemenskap, identitet och stabilitet
  • Befolkningen delas in i olika kaster (samhällsklasser) som speglar inte bara yrke och samhällsskikt utan även fysiska och psykiska attribut. Kasterna är alfa, beta, gamma, delta och epsilon med olika sub-kategorier. Det finaste är alfa och då kan man bland annat bli direktör för en "anstalt för kläckning och fostran". Kloakarbetare är det bara personer ur epsilonkasten som är.
  • Redan i fosterstadiet formas människan utifrån det hen "måste" göra. t.ex. utsätts epislonfoster för syrebrist för att negativt påverka hjärnan och skelettet.
 • Spädbarnsfostran  
  • Staten sköter all uppfostran och använder sig av klassisk betingning (Pavlos hundar) och in-nötningstekniker för påverka de framtida medborgarnas undermedvetna önskningar.
  • Från att ha varit väldigt lättläst de första sextio sidorna tar boken här en vändning och blir lite rörig med dialoger från olika sammanhang.
 • Så är staten uppbyggd 
  • Guden och världsherren är Henry Ford även kallad Vår Ford
  • Därunder finns det tio världskontrollörer som ska garantera stabilitet
  • Nästa steg i hierarkin är K.F. direktörerna, dvs de som är ansvariga för anstalterna för kläckning och fostran
  • Totalt bor det 2 000 miljoner människor på planeten som alla ingår i världsstaten.
  • För stabiliteten och effektivitetens skull finns det endast 2000 namn som är godkända.
 • Hur kasterna fungerar
  • Varje kast har sin egen standardvikt och längd och naturligtvis är staden uppdelad så att olika delar bebos olika kaster. Alpha-kasten bor i de mest centrala delarna och desto lägre kast desto längre ut från city. Även transportmedel, fritidsintressen med mera är uppdelat efter respektive kast. 
  • Kommentar: Just detta är väldigt likt hur dagens samhälle har kommit att bli med gentrifiering, tydlig uppdelning av var man bor, hur man färdas, vad man gör på fritiden med mera beroende på vilken samhällsklass man tillhör.
 •  Besök i reservatet
  •  Läsaren får följa med en av huvudkaraktärerna till ett reservat för "vildar" där människor lever som förr i tiden, med konstiga religioner, utan läkemedel, i familjeförhållanden och andra konstiga och helt oförklarliga konstellationer.
  • I reservatet påträffas en försvunnen kvinna från den nya sköna världen med sin son som fötts inne i reservatet. Här får läsaren följa med i en enorm kulturkrock, skildringar av utanförskap och ensamhet. Här kan nog många som lämnat en kultur för en annan känna igen sig med att inte höra hemma någonstans och ständigt vara utsatt, ifrågasatt och utanför.
 • Vilden kommer till stan
  •  I slutet av boken får vilden följa med tillbaka till civilisationen och då skakas världsordningen om. Detta är en spännande del och utan att avslöja för mycket kan jag säga att slutet är olyckligt, dystopiskt och stabilt...
Minifakta om boken:
 • Skriven:1932
 • Tryckt: 2003
 • Sidor: 237
 • Förlag: Lindh & Co
 • Ursprungligen skriven på engelska med titeln; A brave new world
 • Ursprungsland Storbritannien

Andra böcker som jag rekommenderar som jag skrivit om är:
 • Sparande:

Har du hittat fel? Säg gärna till då så försöker jag rätta så fort jag kan.
Kommentera gärna.

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad:mars 2019
Redaktör: Grundaren av bokfakta

Om oberoende:
Redaktören/Bloggaren har inte mottagit någon typ av stöd/sponsring eller liknande för att skriva artikeln.

Källor:
Bok: Du sköna nya värld, Aldous Huxley
1)  Le Mondes lista över 1900-talets 100 bästa böcker: Klicka här
Egna betraktelser, reflektioner och upplevelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar