torsdag 1 oktober 2020

Demokratins skymning - högaktuell bok om demokratins sönderfall

För mig är demokrati, fri press, fritt rättsväsende och domstolar fria från politisk klåfingrighet hörnpelare i en rättstat och fritt samhälle. Detta är nu hotat på fler och fler ställen i världen och Anne Applebaum beskriver den skrämmande utvecklingen där demokratins fundament långsamt och ibland snabbt demonteras i stat efter stat. Med början i Polen, Ungern men i boken beskrivs även kraftiga tendenser och oroväckande tecken i länder som Spanien, England och USA. Läs boken och kämpa för att inga snabba förändringar genomförs som revolutionerar gällande ordning, behåll rättsstatens principer, låt lagarna gälla samtliga medborgarna, respektera fria och demokratiska val (och acceptera valutfallet), låt meritokrati råda i staten och samhället i stort och kämpa mot korruption.

Boken är aktuell just nu på grund av stängda gränser på grund av pandemin, inskränkt rörelsefrihet och presidentvalet i USA. I bistra tider så som en världsomspännande pandemi så stärker ofta staten sin roll och drar in fri- och rättigheter. Exempel på det är stängda gränser, rätt att härska med dekret (Ungern), utegångsförbud och mötesförbud. Det finns en risk för att staten inte släpper ifrån sig den nyvunna makten när pandemin är över.

AFFILATE-LÄNK: Inlägget är reklam för Bookbeat och Nextory. Länkarna är markerade med lila-text och det står inom parentes att det är en affiliatelänk.


Jag ska vara ärlig och säga att jag hittade den här boken av en slump men den var otroligt gripande och jag kunde inte sluta lyssna. När den var slut kände jag att det var av stor vikt att jag skrev om den här för att få fler att läsa den. Även om den ibland kan vara tung med många komplicerade namn och avancerade filosofiska ord så är den väldigt läsvärd.

Min egna känsla när jag läste boken var att det gick ganska fort (jag lyssnade på 2ggr hastigheten) och att innehållet var väldigt svart (negativt) för det var så beskrivande hur demokratin undergrävs. Det gör det delvis jobbigt att ta tills sig av det ofta jobbiga men sanna innehållet.

Författare är: Anne Applebaum som är en internationell journalist och författare i världsklass med en blandad bakgrund och tycker att hon hör hemma i flera länder. Hon anser sig vara en del av en grupp som bryr sig om både det lokala samhället och det globala. En grupp som bryr sig mindre om gränser och mer om frihet, demokrati, neutrala domstolar och att regler, lagar och överenskommelser gäller och beaktas. Jag betecknar henne som en sann kosmopolit.

 Kort om varför boken finns med på bloggen
 • På bloggen finns i övrigt sammanfattningar/referat av böcker som stärker din livsbalans och frihet. Dels böcker om sparande som ska hjälpa dig att skapa en ekonomisk frihet. När du väl har uppnått den ekonomiska friheten eller är på god väg dit kommer du att inse att din egna personliga utveckling är viktig (om du inte redan visste det innan) därför finns boktips om personlig utveckling. För att kunna vara fri så krävs det att du ska få tycka och tänka som du vill, få rösta på det parti som du vill och att du ska känna dig trygg med att de demokratiskt folkvalda stiftar lagar som följs i samhället. Detta sistnämnda är nu hotat så därför finns det sammanfattningar om böcker som tar upp politik som just denna.
 • För att uppnå mellan livets alla viktiga pelare så finns även boktips om relationerbarn/föräldrarskap,  karriärutveckling (jobb) och inspirationsläsning om näringslivsprofiler.
 • Även vissa inslag av skönlitteratur. Detta då all seriös litteratur ibland måste varvas med mer avslappnade feelgood böcker.
Vem passar boken för
 • Alla som bryr sig om att få leva i den demokrati och som värnar rättsstaten och medborgerliga fri- och rättigheter. 
 • Jag skulle säga att den är ett måste-läsa för politiskt intresserade men bör läsas av de som tar demokratin för given.
 • Du som vanligtvis läser böcker om sparande skulle nog tycka att denna bok är intressant eftersom den tar upp politik och som du vet är politik och ekonomi är tätt sammanbundna.
Varför tyckte jag att den var bra?
 • Den är otroligt spännande, oroväckande och faktaspäckad och visar att historien är cirkulär. Att få leva i en demokrati är absolut inte givet utan det är snarare ett undantag. Demokratin är hotad men det är inte kört än utan tillsammans kan vi försöka mota Olle i grind och kämpa för det demokratiska samhället. 
Egna reflektioner och beskrivning om innehållet i boken
 • Boken tar upp aktuella händelser med allt från VOX (högerpopulistiskt parti Spanien som snabbt fick 20% av rösterna), Brexit, Trump men även utvecklingen i Polen och Ungern. Boken är extremt kritisk mot Ungern och Polen (som nu snabbt monterar ner de demokratiska institutionerna) men även mot Boris Johnson och Trump.
 • Författaren går in på att mycket av problemen som hotar demokratin i de exempel som nämnts grundar sig i en så kallad reflektiv nostagi. Det betyder att personerna som dras till "rörelsen" inte bara gillar att titta på foton och gå på historiska museum utan villl omskapa nuet så att det blir som "förr i tiden". I praktiken innebär det att ledare för dessa rörelser vill göra om hela landet så att det är som det var förr inklusive återskapa de gamla gränserna, bestämma över press, media, domstolar med mera men också skriva om historien så att det passar "Rörelsen". Detta kräver att nuvarande elit byts ut helt inklusive nuvarande politiker, företagsledare, domare, höga militärer, lärare och journalister (givet att de inte ansluter sig till rörelsen). Det nya samhället bygger inte på meritokrati och demokrati utan att de som är med i Rörelsen och kämpar för den gynnas. Detta är precis vad som redan har hänt och håller på att hända i flera europeiska länder.
 • Tillsättande av tjänster grundat i kompetens och specialistkunskap (meritokrati), grundlagar och konstitution åsidosätts ofta för att gynna rörelsen. För att nå makten så struntar rörelsen ofta i gällande regler, lagar, fuskar i val, vägrar acceptera valresultat (kan du se det i något stort land i väst?), skaffar finansiering från en makt som vinner på splittring och nationalism (ex: Ryssland) och ljuger och hittar på konspirationsteorier. Alla som står emot Rörelsen hängs ut i media/press. För att Rörelsen ska lyckas så måste den rekrytera från existerande journalister, politiker, intellektuella och makthungriga. Därför splittras ofta familjer och gamla vänner när en Rörelse ökar i makt. De som rekryteras är ofta de som känner att de borde ha fått mer makt, framgång och uppskattning i karriären än vad de hitintills fått. De vill bli beundrade och uppskattade. Rörelsen brukar fånga upp dessa och erbjuda dessa ofta "trötta" medborgare  (som ofta känner sig utanför) en ljus framtidsbild, engagemang, pigghet och framåtanda, en gemenskap och en hoppfull framtid. Rörelsen ger dessa ett större sammanhang och någonting att tro och hoppas på.
 • Vad tänder impulsen och bidrar till Rörelsens snabba växt? RÄDSLA, som ofta tar sitt ursprung i snabba stora förändringar. Det kan exempelvis vara massimmigration (som kan leda till terror, kriminalitet, integrationsproblem) men även snabba ekonomiska förändringar och växande ekonomiska ojämlikheter i samhället.
 • Dessa Rörelser vill ge trygghet, stabilitet och skapa ro. Därför vill de ofta satsa mycket på polis, fängelser och domstolsväsende men med det undantaget att de själva ska få tillsätta domare, polischefer och skriva lagarna som de själva önskar.
 • Jag ser mig själv som en kosmopolit, en person som är för demokrati, öppna gränser men tydliga lagar och regler som följs av alla. En fri press och tydliga fri- och medborgerliga rättigheter. Jag har jobbat och arbetat i flera länder och har vänner över hela Europa. För mig är det en självklarhet att samarbete, frihandel och dialog är ett vinnande koncept även framöver. Därför vill jag vara med och kämpa för att detta behålls. Självklart behöver vi diskutera vad som ska göras för att fånga upp de som hamnar utanför och hjälpa dem. Där borde vi definitivt satsa mer och föra relevanta diskussioner.
Efter att ha läst (lyssnat) på denna bok så blir jag rädd. Demokratin är i fara, den måste kämpas för varje dag. Auktoritära populistiska krafter lurar alltid i mörkret och allt oftare i ljuset och måste mötas med relevanta argument för att vi ska kunna bevara demokratin, press/mediafriheten och självständiga domstolar. 
Läs denna bok den kommer att berika dig!

Minifakta om boken "Demokratins skymning":
 • Skriven: 2020
 • Tryckt: 2020
 • Sidor: 229
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Ursprungsland UK/Polen
Reklam (innehåller två affliatelänkar):
För en översikt över streamingtjänster för böcker tryck här (innehåller ej reklam).
 
Länkar till fler boktips:
Andra böcker som jag rekommenderar som jag skrivit om är:
 • Sparande:
 • Politiska essäer
  • Är kvinnogympa förtryck? - hur är det med toleransen i samhället och vad bör vi acceptera och vad bör vi ställa krav på att andra ska anpassa sig till? Denna bok diskuterar bland annat det. 
 • Feelgood - böcker = böcker som får dig att skratta och gör dig glad

Har du hittat fel? Säg gärna till då så försöker jag rätta så fort jag kan.
Kommentera gärna.

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad över i september 2020
Redaktör: Grundaren av bokfakta

Källor:
Bok: Demokratins skymning av Anne Applebaum
Egna betraktelser, reflektioner och upplevelser