tisdag 24 juli 2018

The richest man in Babylon

“Den rikaste mannen i Babylon”
av: George S. Clason
Originalets titel: The richest man in Babylon
Skriven 1926 i USA
Svenska upplagan: 2010, tryckt 2017, Söderpalm Publishing
154 sidor

5 viktigaste sakerna från boken
  • Viktigaste lär dig leva på lite mindre än du tjänar så att du kan spara, gör budget och var uppmärksam
   på vad som är nödvändiga utgifter och vad som är lyx
  • Försök att spara 10% av det som du får in varje månad oavsett hur mycket som du får in
   (nettoinkomst som betalas till bankkonto), spara inte för mycket så att det blir en plåga utan
   spara med uthållighet
  • Återinvestera utdelning och ränta i ditt sparande
  • Grundliga förberedelser är nyckeln till framgång, spara inte i för riskfyllda tillgångar
  • Sök råd hos de klokaste inom varje område, fråga en jurist om råd i juridiska frågor och inte
   en målare.
  • Extra: Se till så att din familj får det bra om du skulle falla ifrån, kom ihåg att ha en livförsäkring

  Favoritcitat från boken
   • “Rikedom växer liksom trädet från ett litet frö” // “ju trognare du göder och vattnar det trädet
    med enträget sparande, desto tidigare kan du vila förnöjt i dess skugga”
   • “Om du vill hjälpa en vän, gör det på ett sådant vis så att du inte tar på dig vännens bördor”

   Sammanfattning av The Richest man in Babylon
   Författaren nämner guldets fem lagar som är följande:
    • Spara 10% av nettoinkomsten
    • Spara med ränta (avkastning)
    • Var riskavert (ta inte för hög risk)
    • Förstå vad det är du köper
    • Undvik bedragare och egen “klokskap” (dvs. tro inte att du kommer på något supersmart själv)
    Glöm inte bort att en del av det du tjänar ska gå till dig och bara dig och unna dig något som är lyx för
    din egen skull. Dessutom ger han tipset att betala tillbaka skulder med 20% av nettoinkomsten och 
    använd aldrig mer än 70% av nettoinkomsten till levnadsomkostnader

    Vad jag tar med mig av boken
    Att alltid försöka spara 10% av nettoinkomsten är väldigt bra och även i tider då man tjänar mindre,
    som exempelvis student eller vid tillfällig arbetslöshet. Det betyder att man måste vara uppmärksam 
    på ens levnadsomkostnader och därmed göra en budget och se på vilka onödiga utgifter man har.
    Det som jag har haft svårt att göra är att njuta av livet och spendera pengar. Där uppmanar författaren 
    en att verkligen njuta också och inte vara allt för ivrig i sitt sparande. 
    Det är också viktigt att skydda det man har lyckats bygga upp därför tar jag med mig vikten av att 
    teckna en livförsäkring och eventuella andra försäkringar för att skydda min egendom till förmån för 
    mina nära och kära om jag skulle dö.

    Min egen bedömning av boken och vem målgruppen är
    Boken är en utmärkt start för den som vill börja spara och få egen makt över sin ekonomi. 
    Det är även en bra bok för den som har hållit på ett tag och vill ha en klapp på axeln för att hen 
    är på rätt väg.
    Boken är lättläst, rolig och lärorik.


    Om författaren (och när och hur boken skrevs)
    George Samuel Clason föddes i staden Louisiana i Missouri 1876 och deltog bland annat i 
    spansk-amerikanska inbördeskriget. Från 1926 gav han ut en serie broschyrer om sparsamhet 
    och ekonomisk framgång. Serien blev mycket uppskattat och spreds till miljontals människor i 
    bland annat banker och försäkringsbolag. Den mest kända liknelsen som han skrev om var 
    “Den rikaste mannen i Babylon” därav bokens namn. Boken har kommit att bli en modern klassiker
     i sparandesammanhang och är den första boken som förlaget Soderpalm publishing gav ut i serien
     Stjärnbildning.

    Andra böcker som jag rekommenderar
    • Allt eftersom jag publicerar fler recensioner så kommer det komma fler tips här.

    Länkar till mer information:
    Vad tyckte du om sammanfattningen, vad vill du ser mer av framöver, mindre av?
    Vilka andra böcker vill du ha sammanfattning av?
    Kommentera gärna.

    Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg löpande!

    /Redaktören Bokfakta
    Twitter: @bokfakta
    Boken läst, sammanfattad och reflekterad: 2017 och 2018
    Redaktör: Grundaren av bokfakta, boken läst september 2017

    DISCLAIMER:
    • Varken författaren eller förlaget har på något sett varit inblandad i blogginlägget
    • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag
     snabbt kan göra en uppdatering.
    • Sammanfattningen bygger givetvis på boken där citat, information med mera har hämtats ifrån.
     Om jag tolkat innehållet fel så är det helt mitt ansvar och jag ber då författaren om ursäkt.
    • Sammanfattningen och reflektionerna är inte avsedda som råd och ska inte heller tolkas som det.
     Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som
     information och inte som råd eller rekommendationer.
    Källor till detta inlägg:
    • Den rikaste mannen i Babylon, George S. Clason, Söderpalm Publishing, Göteborg 2010, tryckt 2017
    • Wikipedia.org om George Clason, 24 juli 2018
     

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar