fredag 27 juli 2018

Min hemlighet - Petter Stordalen

Sammanfattning av Min hemlighet
skriven av Petter Stordalen & Jonas Forsang


 Originalets titel: Jeg ska fortelle deg min hemlighet
Skriven 2015 i Norge
Svenska upplagan: 2015, tryckt 2016, Volante Förlag
279 sidor

5 viktigaste sakerna från boken 
 • Det är du som är Herre över ditt eget liv, ingen annan vet vad du vill
 • Se på dig själv utifrån; vad skulle du då vilja ändra?
 • Medarbetarna är ett företags viktigaste tillgång
 • Konstant förändring är nödvändig - att stå still är inte ett alternativ
 • Kondomstyre (begränsat personligt handlingsutrymme hos personalen)
  kväser motivationen

Favoritcitat från boken
 •  "Vi säger upp oss för sällan"
 •  "Är du inte nöjd med situationen är det ingen idé med att sitta och klaga"

Sammanfattning av Min hemlighet
I boken blandar Stordalen tankar om företagande med sina personliga upplevelser av sin frus svåra
sjukdom och sin egna uppväxt. Det är intressant att följa berättelserna om hans uppväxt och om hur
han kom att bli den han är. Personligen så anser jag att hans beskrivning av fruns svåra sjukdom
är allvarlig, djupare och på många sätt tragisk och på så sätt är den delen skild från hans vanliga story.


Naturligtvis innehåller boken mycket själv-boostande och skryt men det finns ändå mycket som jag tycker
att man kan ta till sig av samtidigt som den är intressant.

Jag skulle vilja dela upp budskapet i fyra delar:
 • Tips för personlig framgång
 • Karriärtips
 • Tips i förhandlingar
 • Tips i hur du ska driva företag och få nöjd personal

Tips för personlig framgång:
 • Var nyfiken, öppen för nya idéer och beredd att ändra sätt & beteende
 • Var anpassningsbar
 • Läs på så mycket information som möjligt om kunder, teknik, konkurrenter och marknaden
 • Lev sitt egna liv inte något annat för att inte göra någon besviken
 • I och med att så få vågar satsa så blir det så mycket enklare för oss som gör det!
 • De som verkligen kommer långt är DE VERKLIGEN VILL DET AV HELA SITT HJÄRTA
 • Bakom framgång ligger ofta systematik och enträgen träning
 • Det gäller att kunna omsätta vilja i handling
 • HA RÄTT MENTAL INSTÄLLNING
Tips i karriären:
 • Ansvar är något man tar inte något man får
 • Ge beröm till andra inför andra
 • Ta reda på vad är det du gör som är riktigt speciellt egentligen? Var finns talangen?
  Försök att fokusera på det och öva öva öva.
  Ex: Om din talang är att laga mat → då ska du driva restaurang men då är det viktigt att
  du lagar maten och låter andra sköta administrationen runt omkring.

  Viktigt att tänka på själv och reflektera över: 
  • Vilka fel har jag en tendens att göra, vad står i vägen för min framgång?
   
 • Försök att se dig själv utifrån - genom att ta en mental helikoptertur över din egna situation. Vad skulle du ändra på direkt om du såg dig själv vad skulle en person som ersatte dig på din arbetsplats ändra på direkt?

Tips i förhandlingar:
 • Lyssna på vad som är viktigast för den andra 
 • En bra förhandling slutar med 2 vinnare
 • Få den andra att känna sig som duktig förhandlare & en vinnare

Tips på hur man driver företag och får nöjd personal:

Vad gäller motivation för arbetstagare så lutar sig Stordalen på Herzbergs motivationsteori där det finns hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Dessa är:

Hygienfaktorer = kan vara källor till missnöje om de inte är på plats och fungerar
 • Lön
 • Jobbtrygghet
 • Extraförmåner
 • Semesteravtal
 • Fysiska miljön
Motivationsfaktorer = skapar nöjdhet och motivation
 • Ansvar
 • Utmanande uppgifter
 • Meningsfullhet
 • Erkännande och en känsla av att vara viktig för företaget
Som exempel på erkännande lyfter Stordalen fram det viktiga att LYFTA FRAM VARANDRA
och ge varandra beröm.
Förutom ovan nämnda faktor pekar även Stordalen på det viktiga att Skapa identitet
- vara annorlunda än konkurrenter
genom en tydlig företagskultur.
För att nå dit så anser författaren att det är viktigt att personalen ska älska företaget de jobbar på:
Customers will never love a company until the employees love it first”.
En metod som kan användas för att säkerställa att personalen är delaktig och med på tåget är:
KRYSSPEJLING. Genom den kan en ledare känna av viktiga beslut innan de tas, genom att fråga
medarbetare i olika nivåer vad de tycker och tror om olika frågor innan man själv avslöjar vad man
själv anser.

Ett av mina favorituttryck som Stordalen använder är Kondomstyre. Med det menar han att
det personliga handlingsutrymmet på en arbetsplats är så begränsat att det blir en negativ motivationsfaktor.

För att bygga en motivationskultur så krävs även:
 • Att de anställda känner att de är en del av något större som ger mening
 • Att de anställda kan vara stolta över platsen där de jobbar - när de berättar för
  vänner o familj om vad de gör
 • Det viktigaste: "Det är enskilda individer som bygger företag och gör skillnad"

Vad jag tar med mig av boken
Att det är jag själv som styr över mitt liv och mina handlingar. Ingen annan vet vad jag vill och vad jag drivs av så att om jag vill ha ändring så måste jag skapa det själv. Den enda som förlorar är den som står stilla och som inte är i ständig förändring.
Det är enskilda medarbetare som bygger och driver företag och att bygga ett företag och få det framgångsrikt handlar mycket om att bygga en kultur där duktiga medarbetare trivs och presterar. 
När jag läste boken så blev jag väldigt inspirerad av Petter Stordalen och tänkte, wow, jag vill lära mig mer av honom, undra om han kan tänka sig att bli min mentor och coacha mig att hitta min väg till det liv som jag önskar.

Min egen bedömning av boken och vem målgruppen är
Boken är en underhållande och spännande biografi över Petter Stordalens affärsliv med väldigt
personliga inslag om sitt familjeliv och sina närmaste.

Jag tycker att boken passar alla som är intresserade av att veta mer om en av Norges och kanske
Skandinaviens mest framgångsrika näringslivsprofiler men är också intressant för den som är
intresserad av entreprenörskap och hur man bygger ett framgångsrik företag oavsett om det är nytt
eller etablerat.


Om författaren (och när och hur boken skrevs)
Petter Stordalen är en norsk extrovert affärsman som är född 1962 i Porsgrunn, Norge.
Efter en karriär inom bl.a. fastighetsutveckling och köpcentrumdrift så hamnade han i
hotellbranschen och äger och driver han nu en av nordens största hotellkedjor.
Hans Nordic Choice Hotel har över 170 hotell och över 9200 anställda och Stordalen
beräknas ha en förmögenhet på mellan 8-13 miljarder kronor.
Boken skrevs 2015 i Norge, dvs. efter finanskrisen och relativt nyligen.

Andra böcker som jag rekommenderar
 • Inom sparande:

Länkar till mer information:
Vad tyckte du om sammanfattningen, vad vill du ser mer av framöver, mindre av?
Vilka andra böcker vill du ha sammanfattning av?
Kommentera gärna.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg löpande!

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad: 2017 och 2018
Redaktör: Grundaren av bokfakta, boken läst augusti 2017

Källor:
Bok: Min hemlighet, Petter Stordalen, Volante, 2016, Pocketutgåvan
Wikipedia: Om författaren: https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_Stordalen
Egna betraktelser och upplevelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar