fredag 22 mars 2019

Är tjejgympa kvinnoförtryck av Karin Pihl

"Det bästa sättet att skapa ett harmoniskt samhälle med få konflikter är att skapa tolerans inom rimliga gränser"


Det viktigaste i boken
 • Den svenska samhällsdebatten är ofta svart eller vit. Verkligen är ofta betydligt mer komplex. I "är tjejgympa kvinnoförtryck" så får vi den mer komplexa bilden förklarad och läsaren inser att verkligen är olika nyanser av grått.
 • I boken får vi förklarat för oss hur kulturkrockar ska hanteras, vad som borde vara okej och vad som inte är okej. 
 • Kortfattat är det inte okej att begå lagbrott, tvinga någon att ofrivilligt göra något eller att ha ett destruktivt beteende. Det borde inte heller vara okej att ha parallella rättssystem eller begränsa någons individuella rätt att göra sina val, tex. att tvinga någon att bära sjal eller att tvinga någon att inte bära sjal.
 • Däremot borde det vara okej, menar författaren, att själv få välja vad man önskar bära för kläder.

Kort om varför boken finns med på bloggen
 • Här på bloggen finns recensioner som ska hjälpa dig att skapa balans i livet. Det bygger på att du fritt kan välja och att du har en grundläggande frihet. För att värna den friheten är det viktigt att fler blir politiskt medvetna.
 • Därför recenserar jag här en politisk essä som handlar om hur vi tillsammans kan skapa en framtid fylld av frihet och tolerans. Mitt senaste inlägg handlade om den dystopiska framtidsskildringen Du sköna nya värld av Aldous Huxley och detta inlägg är fortsättningen i serien om att det allas vårat ansvar att inte ta demokratin och friheten för given utan att veta om att den måste vinnas varje dag. Det är därför som jag kommer att fortsätta att skriva om framtidsskildringar och vissa politiska essäer/böcker här på bloggen.
 • De andra böckerna som jag recenserat här på bloggen handlar om sparande, personlig utveckling, relationer, karriärutveckling (jobb) och inspirationsläsning om näringslivsprofiler.
  Att tänka på vad gäller just denna bok som är en politisk essä 
 • Detta är en bok som är skriven som ett politiskt inlägg. Även om alla böcker har någon typ av vinkling så är denna bok extra politisk. Den är ett inlägg i en pågående politisk debatt och utgiven av ett förlag med en tydlig politisk agenda. Recensionen ska ses utifrån detta perspektiv och mina kommentarer är mina högst personliga och det kan naturligtvis förekomma andra åsikter i andra riktningar som är lika mycket rätt.  
 • Denna bok är en politisk essä från Timbro som har gett ut en hel serie politiska essäer om bland annat tolerans. Att det blev just denna bok som jag recenserade först är mer av en slump än en genomtänkt tanke. Någon bok måste vara den första. Tipsa gärna om fler böcker som du tycker jag borde ta upp i kommentarsfältet.
Vem passar boken för
 • Den som vill ha en mer nyanserad syn på individens frihet, lagar och det offentligas roll i samhället.
Min egna bedömning och vad jag tar med mig av boken
 • I Sverige har vi haft en generös flyktingpolitik vilket har gjort att vi har flera stora minoriteter av nysvenskar. En naturlig följd av det är att vi nu är många svenskar som har olika kulturell bakgrund, olika normer och olika sätt att se på samhället och individens roll. För att skapa en harmonisk framtid för alla gäller det att försöka förstå flera olika nyanser. 
 • Det som jag främst tog till mig av boken var att samhället borde garantera individens frihet och samtidigt upprätthålla lag och ordning dvs. inte tillåta parallella rättssystem och lokala klädpoliser. Det bör alltså enligt författaren vara upp till individen själv vilka kläder som hen önskar bära och det ska varken samhället, klanen, en klädpolis eller någon annan försöka påverka eller tvinga fram.
 • I den heta debatten är det lätt att snabbt skrika på lagstiftning men med argumenten i den här boken får du en djupare förståelse och kunskap om att lösningen ofta är grå.
Huvudbudskap i boken
 • Se upp med snabba tolkningar eftersom frågor och bakomliggande orsaker kan vara mer komplexa än vid första anblicken.
 • Det som gör det än mer komplext är att orsakerna till traditionerna kan variera över tid, exempelvis varför man firar midsommar.
 • "Det går knappast att göra [livs-]val som inte färgas av uppväxtmiljö eller omgivning".
 • "Det är skillnad på att tolerera minoritetens religion..//.. och att inrätta specialregler för vissa grupperingar"
 • "Det liberala samhället måste alltid försvara den enskilda människan mot gruppens krav"

Slutord om essän
 • Den här korta essän var på endast 59 sidor så att det finns knappt någon mening i att sammanfatta de olika delarna utan innebörden i essän sammanfattas i huvudbudskapen ovan. Mina samtliga anteckningar om boken fick plats på fram- och baksidan på en post-it, ja, jag älskar post-its...

Minifakta om boken:
 • Skriven:2018
 • Tryckt: 2018
 • Sidor: 59
 • Form: Essä
 • Förlag: Timbro
 • Ursprungsland: Sverige

Andra böcker som jag rekommenderar som jag skrivit om är:
 • Sparande:

Har du hittat fel? Säg gärna till då så försöker jag rätta så fort jag kan.
Kommentera gärna.

/Redaktören Bokfakta
Twitter: @bokfakta
Boken läst, sammanfattad och reflekterad:jan-mars 2019
Redaktör: Grundaren av bokfakta

Om oberoende:
Redaktören/Bloggaren har inte mottagit någon typ av stöd/sponsring eller liknande för att skriva artikeln.

Källor:
Bok: Är tjejgympa kvinnoförtryck, Karin Pihl
Timbro bokförlags hemsida, https://timbro.se/produkt-kategori/essaer/, 17 mars 2019
Egna betraktelser, reflektioner och upplevelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar